Nauczyciel wychowania przedszkolnego • Operator maszyn • Operator maszyn CNC • Ślusarz - Spawacz • 
STREFA HR INVESTMENT
personalnie najlepsi...

Strategia HRI dla Ciebie
Priorytet jakości
Warto wiedzieć
Medialne HRI

STREFA KLIENTA
efekt synergii gwarantowany...

Wybierz produkty HRI
Zostań naszym klientem
Partnerzy biznesowi
Sprawdź HRI

STREFA KANDYDATA
tworzymy Twoją karierę...

Centrum ofert pracy
Przewodnik rekrutacji
Praktykuj HR z HRI


Przewodnik rekrutacji

Chcemy, aby nasi Kandydaci byli doskonale przygotowani do każdego etapu współtworzenia z nami swojej kariery.  W tym celu udostępniamy specjalnie dla Nich opis przebiegu procesu rekrutacji oraz praktyczny poradnik aplikowania.

Jak przebiega proces rekrutacji w HRIPrzemyślany pierwszy krok- czyli dlaczego warto profesjonalnie przygotować swoją aplikację


Dokumenty aplikacyjne = CV + list motywacyjny

Słowo „ aplikacja”’ , „ aplikować” pochodzi od łac. wyrażenia applicatio, co oznacza przykładanie się do czegoś.

Także z łaciny pochodzi słynne curriculum vitae (CV) czyli w dosłownym tłumaczeniu bieg życia, które zastąpiło dotychczasowy życiorys, podobnie jak list motywacyjny podanie.
 1. analiza aplikacji jest jedną z najczęściej stosowanych metod selekcji wstępnej w niemal wszystkich firmach
 2. jej wartość prognostyczna jest zbliżona do rozmowy i testów osobowościowych (źródło: T. Witkowski „Nowoczesne metody doboru i oceny personelu”. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1998)
 3. dokumenty aplikacyjne tworzą pierwsze wrażenie w odniesieniu do kandydata; są podstawowym źródłem wiedzy o kandydacie i wyobrażeń o nim; stanowią zwykle pierwszy etap w relacjach kandydat- pracodawca; mimo profesjonalizmu rekrutera, trudno jest zmienić wstępne niezbyt pozytywne odczucia i wnioski
 4. konstrukcja i zawartość aplikacji może wiele powiedzieć o predyspozycjach organizacyjnych i umiejętności zwięzłego i logicznego przekazywania informacji
 5. aplikacje oceniane są kompleksowo- każdy ich aspekt jest brany pod uwagę, zatem żadnego z nich nie można lekceważyć (układ, estetyka, szczegółowość, adekwatność, konkretność)
 6. nieprawidłowo przygotowana aplikacja przekreśla szanse na zdobycie pracy, ponieważ eliminuje kandydata już na pierwszym etapie procesu selekcji
Rodzaje i zasady konstruowania CV
 
Wyróżniamy 2 rodzaje CV
 • chronologiczne – najczęściej spotykane i stosowane; zawiera informacje dot. edukacji i przebiegu pracy przedstawione w porządku chronologicznym od aktualnych czy niedawnych do najwcześniejszych
 • funkcjonalne- akcentuje przede wszystkim kwalifikacje i kompetencje a nie historię zatrudnienia  
Błędy w CV, które będą się mściły:
 1. CV dłuższe niż 2-3 strony
 2. brak przejrzystego układu (brak nagłówków, akapitów, wypunktowań, wyszczególnienia kluczowych haseł)
 3. rozwlekłość, brak konkretu, kwiecisty styl lub nadmierna ogólnikowość  
 4. podawanie informacji nieprawdziwych, koloryzowanie faktów
 5. brak porządku chronologicznego
 6. CV na kolorowym papierze, o nietypowym formacie, zbyt duża, kolorowa czcionka o artystycznym kroju
 7. ozdabianie CV rysunkami, grafiką
 8. błędy ortograficzne i stylistyczne, literówki
 9. wersje pisane odręcznie (wyjątek: wymóg pracodawcy), wielokrotnie powielane
 10. zamieszczanie niezbyt udanych lub„ nieformalnych”  zdjęć (z pupilem, sympatią, w nietypowym stroju lub w plenerze)
 11. brak klauzuli dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisu
 12. podawanie kontaktów referencyjnych bez uprzedniego ich ustalenia 
List motywacyjny- udowodnij, dlaczego warto dać Ci szansę

List motywacyjny argumentuje, dlaczego ubiegasz się o konkretne stanowisko, tzn. dlaczego sądzisz, że jesteś właściwym kandydatem; powinien podkreślić te doświadczenia i cechy osobowościowe, które są wskazane przez pracodawcę jako pożądane na danym stanowisku; ma być reklamą Twojego CV i zachęcić pracodawcę do zapoznania się ze szczegółami Twojego życiorysu, dlatego:
 • pisz zawsze list motywacyjny w odniesieniu do konkretnego stanowiska, każde jest inne i ma odmienne wymagania kompetencyjne, wersja ogólnikowa i szablonowa jest niedopuszczalna, zwłaszcza wysyłana wielokrotnie do tego samego pracodawcy na kilka różnych stanowisk  lub kserowana i zawierająca „praktyczne” linijki na odręczne wpisanie nazwy firmy
 • pamiętaj o wskazaniu nazwy stanowiska i podaniu nr referencyjnego, jeśli został nadany w ogłoszeniu
 • nie przepisuj wszystkich faktów z CV i ogranicz się objętościowo do 1 strony
 • nie przepisuj z poradników gotowych wersji, nie zamieszczaj frazesów i oklepanych zwrotów, spróbuj być kreatywny
 • bądź racjonalny i krytyczny wobec siebie, w miarę obiektywnie oceniaj swoje kompetencje- nie aplikuj na stanowiska, które przerastają Cię wymogami kwalifikacyjnymi
 • nie używaj słów, których znaczenia nie znasz lub nie jesteś pewien (np. empatia, asertywność, branża FMCG, Key Account Manager )
 • logicznie argumentuj swoją decyzję, odwołując się do każdego z punktów wymagań oraz opisu zadań na stanowisku i popieraj ją przykładami z przebiegu swojej kariery
N-etykieta aplikowania czyli kandydat w Sieci
 • załóż osobną skrzynkę mailową, z bardziej oficjalnym adresem, z którego będziesz korzystać wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne
 • pamiętaj o podaniu nazwy stanowiska lub nr referencyjnego w tytule maila
 • korzystaj z typowych formatów plików , tak, by nie było problemu z ich otwieraniem
 • treść wiadomości powinna być utrzymana w konwencji formalnej, bez emotikonów („buziek”), krótka, jasna i wskazywać na Twój cel
 • pamiętaj o załącznikach, nie pisz swojego CV w treści maila
 • nie zapychaj skrzynki zdjęciami o dużej objętości
 • nie wysyłaj tego samego maila jednorazowo do wielu adresatów 
 
CV CHRONOLOGICZNE

IMIĘ I NAZWISKO

Data urodzenia: ...                                                                                                               Zdjęcie
Adres zamieszkania: ...
Telefon: ...
e-mail: ...

Wykształcenie
 • lata nauki, uczelnia, wydział , tytuł
 • lata nauki, uczelnia, wydział , tytuł ...
Doświadczenie zawodowe:
 • okres, nazwa firmy/branża, stanowisko, zakres obowiązków
 • okres, nazwa firmy/branża, stanowisko, zakres obowiązków ...
Znajomość języków obcych:
 • język ..., na poziomie ...
 • język ..., na poziomie ...
Szkolenia
 • data, nazwa/rodzaj szkolenia, organizator szkolenia
 • data, nazwa/rodzaj szkolenia, organizator szkolenia ...
Kwalifikacje i umiejętności:

IT:
 • Aplikacje graficzne:
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Edytory tekstu
Inne:
 • Prawo jazdy, kategoria ...
Osiągnięcia:
 • ...
Informacje dodatkowe:
 • Zainteresowania: ...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).
Podpis

 
CV FUNKCJONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Data urodzenia: ...                                                                                                               Zdjęcie
Adres zamieszkania: ...
Telefon: ...
e-mail: ...

CELE ZAWODOWE:

KOMPETENCJE STANOWISKOWE:
Kompetencje związane z pracą na przyszłym stanowisku.
 • wiedza z zakresu prawa...,
 • Praktyczna wiedza...,
 • Doświadczenie we wdrażaniu...,
 • Znajomość rynku produktów/klientów/usług...,
 •  
 • Znajomość narzędzi programistycznych:...,
PUBLIKACJE/WYSTĄPIENIA:
 • Wydanie książki...,
 • Opublikowanie artykułu...,
 • Prowadzenie konferencji...,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu...,
UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA:
 • Opracowanie i nadzorowanie wdrożenia projektu w zespole...,
 • Sporządzanie strategii..., 
 • Kierowanie grupą/zespołem...,
UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE:
 • Organizowanie szkoleń z zakresu..., 
 • Umawianie spotkań i prezentacji...,
UMIEJĘTNOŚCI BIUROWO-ADMINISTRACYJNE:
 • Sporządzanie raportów, korespondencji handlowej,
 • Prowadzenie korespondencji,
 • Prowadzenie kalendarza spotkań,
 • Obsługa urządzeń biurowych,
UMIEJĘTNOŚCI IT:
 • Aplikacje graficzne:      ......
 • Arkusze kalkulacyjne:      ......
 • Edytory tekstu:      ......
Kolejne części podobnie jak w CV chronologicznym: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności językowe, kursy i certyfikaty, zainteresowania, dodatkowe informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).
Podpis
 
LIST MOTYWACYJNY

Katowice, dn. ......... r.

 
[Imię i nazwisko kandydata]
ul. Nowa 34/9
00-725 Katowice   
tel. 0-00 00 11 000 
Nazwa Firmy
Dział HRM
ul. Pracodawcy 29
09-876 Warszawa

                                                                                                

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na ogłoszenie prasowe zamieszczone [data zamieszczenia ogłoszenia]
w [nazwa gazety, strona www], nr ref. [nr referencyjny] chciałabym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko [nazwa stanowiska] w [nazwa firmy].
Od pięciu lat pracuję jako handlowiec. Do moich obowiązków należało głównie budowanie sieci sprzedaży i utrzymywanie kontaktów z kluczowymi klientami. Ostatnim moim pracodawcą była firma [nazwa firmy], działająca w branży FMCG. Odpowiedzialny byłem za całokształt zagadnień związanych ze sprzedażą, wprowadzaniem nowych produktów na rynek polski; kontrolowanie płatności
i windykację należności. Moja dotychczasowa praca, poza łatwością w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, wymagała samodzielności i odpowiedzialności.
Jestem osobą dynamiczną i rzetelną. Posiadam doskonałą umiejętność organizacji czasu pracy i określania priorytetów; potrafię działać pod presją czasu. Łatwo dostosowuję się do nowych warunków.
Obecnie szukam ciekawej pracy w renomowanej firmie handlowej, oferującej możliwość rozwoju zawodowego. Wierzę, że praca w Państwa firmie dostarczyłaby mi nowych wyzwań oraz, że moje dotychczasowe doświadczenia i kwalifikacje odpowiadają Państwa oczekiwaniom.
Będę wdzięczny za umożliwienie mi przedstawienia swojej kandydatury na stanowisko [nazwa stanowiska] w trakcie bezpośredniej rozmowy. Z przyjemnością przedstawię swoje referencje od poprzednich pracodawców. Proszę o kontakt pod numerem telefonu [numer telefonu].

Z poważaniem,
Podpis kandydata