Nauczyciel wychowania przedszkolnego • Operator maszyn • Operator maszyn CNC • Ślusarz - Spawacz • 
STREFA HR INVESTMENT
personalnie najlepsi...

Strategia HRI dla Ciebie
Priorytet jakości
Warto wiedzieć
Medialne HRI

STREFA KLIENTA
efekt synergii gwarantowany...

Wybierz produkty HRI
Zostań naszym klientem
Partnerzy biznesowi
Sprawdź HRI

STREFA KANDYDATA
tworzymy Twoją karierę...

Centrum ofert pracy
Przewodnik rekrutacji
Praktykuj HR z HRI


Payroll

Dzięki wdrożeniu usługi payroll czyli zewnętrznego administrowania płacami i pozostałymi procesami kadrowymi Państwa Firma dołącza do 46 % polskich firm, które wg badania ankietowego „Trendy HR w Polsce” zdecydowały się na nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wybierając outsourcing funkcji HR .
Firma zlecająca outsourcing kadrowo-płacowy może realizować swoje strategiczne projekty, koncentrując się na kluczowej działalności, dzięki licznym korzyściom tej decyzji.

Nasi Klienci zyskują:

 • Gwarancję poufności wynagrodzeń
 • Redukcję kosztów procesów kadrowo-płacowych poprzez zmniejszenie zatrudnienia w tym obszarze, brak konieczności utrzymania sprzętu komputerowego i wykonywania aktualizacji oprogramowania oraz rezygnację z kosztownego szkolenia specjalistów kadrowo-płacowych
 • Zapewnienie poprawności prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Oszczędność czasu dzięki aktualizacji nowych przepisów Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS
 • Doradztwo kadrowe
 •  
 • Raporty kosztów wynagrodzeń i wskaźników kadrowych na potrzeby procesów decyzyjnych
Usługa payroll obejmuje:

1. Administrowanie danymi kadrowymi
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy
 • rejestracja nowozatrudnionych pracowników w ZUS i zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS ZUA, ZIUA, ZWUA itp.)
 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 • wystawianie świadectw pracy
 • rozliczanie czasu pracy pracowników
2. Administrowanie wynagrodzeniami
 • utworzenie bazy danych pracowników
 • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych     (PIT-4R, PIT-8AR)
 • przygotowanie informacji o wynagrodzeniu miesięcznym dla pracowników oraz ZUS RMUA, IFT-1, rocznych informacji i zeznań podatkowych (PIT-11, PIT- 40)
 • sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników , ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji.
Każde wdrożenie usługi payroll projektujemy indywidualnie, uwzględniając specyfikę firmy w oparciu o 4 etapy projektu:

Etap I
- szczegółowa analiza procesu kadrowo-płacowego Klienta, rodzaju i zasad naliczania składników wynagrodzenia, regulaminu wynagradzania, rozkładu czasu pracy i jego organizacji

Etap II
-   dostosowanie rozwiązania, ustalenie trybu i terminu przekazywania danych i dokumentów

Etap III
– migracja danych

Etap IV
-  uruchomienie projektu