Priorytety HR Group

PO PIERWSZE CZŁOWIEK

Ludzie i ich kompetencje, to dla nas najcenniejszy kapitał. Dzięki wnikliwej analizie i indywidualnemu podejściu do każdego człowieka, jesteśmy w stanie dobrać dla naszych Klientów najlepszą kadrę. Największy nacisk kładziemy na dokładne poznanie wzajemnych oczekiwań potencjalnego pracownika i pracodawcy. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości.

PO DRUGIE BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantem bezpieczeństwa współpracy z HR Group są certyfikaty poświadczające wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Jesteśmy wpisani również do Rejestru Agencji Pracy Tymczasowej w Niemczech,
co potwierdza Erlaubniszur Arbeitnehmerüberlassung. Posiadamy ubezpieczenie, w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, na kwotę 21.000 000 PLN .

PO TRZECIE KOMFORT I ZAUFANIE

Ogromnie ważne jest dla nas bezpieczeństwo, komfort oraz zaufanie naszych pracowników, dlatego każdy z nich objęty jest polisą ubezpieczeniową GENERALI GroupERV na kwotę 80 000 PLN . Polisa gwarantuje kompleksową ochronę podczas pobytu delegowanych pracowników poza tery-torium Polski. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. pokrycie kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem (w tym refundację przepisanych leków).